Aarhus Universitets segl

EU temastrategi

EU-kommmisionen har i september 2005 offentliggjort forslag til en temastrategi om luftforurening. Link til EU-side.

Det tidligere DMU (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) har været inddraget i noget af forarbejdet til temastrategien. Sammen med to andre institutioner (Milieu i Belgien og Center for Clean Air Policy i USA) har DMU udført et studie for EU-kommissionen. Projektet drejer sig om at vurdere effektiviten af tiltag, der gøres for at bekæmpe luftforurening. Resultatet (i form af rapporter samt en database) er tilgængeligt fra et sæt websider, som vedligeholdes af AU. Databasen indeholder bl.a information som er nyttig, når man skal sammenligne luftkvalitetsstandarder i forskellige lande.

Studiet gik under navnet Assessment of the effectiveness of European air quality policies and measures

I 2006 har DMU udført vurderinger af temastrategien på foranledning af Miljøministeriet. Følgende materiale er tilgængeligt: