Aarhus Universitets segl

Links

 

Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

Bogen beskriver metoderne og data der anvendes i den danske emissionsopgørelse for drivhusgasser. Den er baseret på emissionsopgørelsen for 2007 og alle figurer refererer til emissioner i 2007. Bogen er en populærfaglig publikation udarbejdet af eksperterne, som laver de nationale opgørelser.

EMEP/EEA Guidebook

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2016. Guidebogen indeholder ininternationale retningslinjer for udarbejdelse af emissionsopgørelser og offentliggøres af Det europæiske miljøagentur.


UNFCCC

Hjemmesiden United Nations Framework Convention on Climate Change indeholder informationer om klimakonventionen og Kyotoprotokollen. De årlige rapporteringer af nationale emissionsopgørelser for drivhusgasser fra landene under konventionen er tilgælgelige her.IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change. Her findes bl.a. klimastatusrapporterne the Assessment Reports.


UNECE-CLRTAP

United Nations Economic Commision for Europe - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Her findes konventionen samt de otte protokoller som konventionen er udvidet med. Der er også information om status for ratificering.

Task Force on Emission Inventories and Projections

Hjemmesiden for arbejdsgruppen under LRTAP. Arbejdsgruppen udarbejder EMEP emissionsopgørelsen på baggrund rapporteringer fra landene under konventionen. Desuden varetager gruppen emner der vedrører emissionsopgørelser, herunder metoder for evaluering og fremskrivning, og harmonisering af emissionsfaktorer.

Miljøstyrelsen

Energistyrelsen

EMEP

Program for monitering og evaluering af langtransporteret luftforurening i Europa.


EIONET

På Central Data Repository (CDR) findes rapporteringer af emissionsopgørelser.