Aarhus Universitets segl

Nedfald af kvælstof

Baggrundsinformation

Hvert år foretages beregninger af nedfald af kvælstof og svovl til de danske farvandsområder samt til danske landområder.

Siden her giver adgang til kort og tabeller med beregningsresultater. I menuen til højre finder du beregningsresultater, der dækker hele Danmark. Endvidere findes detaljerede beregningsresultater for udvalgte naturområder.  

Om beregninger af nedfald

Nedfald af kvælstof og svovl beregnes hvert år i forbindelse med luftovervågningen i Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Den nyeste rapport om beregninger af nedfald vedrører resultatet for året 2016 - se  rapporten  eller sammenfatningen. Rapporten giver information om baggrund og metode til beregning af deposition, og den giver foklaring om kilder til deposition, den danske andel, betydningen af deposition, usikkerheder, samt om udviklingstendenser. Der er rapporter fra en længere årrække tilbage. De har også titlen "Atmosfærisk deposition..." og kan findes blandt AU's udgivelser.