Aarhus Universitets segl

Natur i byer

Dette forskningsområde fokuserer på de værdifulde økosystemtjenester som natur og grønne strukturer i byområder bidrager med til bysystemer og bybefolkninger.. Vi undersøger naturområder og grønne områder, som er en integreret del af bystrukturen:

  • Hvordan disse områder udgør en del af hverdagen i bysamfund
  • Hvordan de yder en bred vifte af tjenester, herunder reduktion af stress og andre sundhedsmæssige fordele
  • Hvordan de formindsker overskydende varme, regn og andre former for ekstremt vejr
  • Hvordan de reducerer forurenende stoffer
  • Hvordan de bidrager til social samhørighed og mulighed for læring
  • Og selv hvordan de kan levere vigtige levesteder for truede arter.