Aarhus Universitets segl

Arealanvendelse og GIS

Arealanvendelsen kan forstås som den måde, hvorpå mennesket gør brug af jordens overflade. Landskaber dannes i et samspil mellem de biologiske og fysiske forhold og menneskets arealanvendelse. Anvendelsen af landskabet medfører en lang række funktioner, herunder opretholdelse af biodiversitet samt økosystemtjenester, som fx vandkvalitet, rekreative muligheder og fødevareproduktion.

Vi arbejder med analyser af den historiske, nutidige og fremtidige arealanvendelse. Vi forsker i hvilken indflydelse de forskellige funktioner, som er knyttet til landskabet, har på arealanvendelsen.

Et centralt forskningsområde er scenarieanalyser, hvor vi analyserer konsekvenserne af forskellige samfundsmæssige prioriteringer. Vi ser på, hvad der sker med arealanvendelsen, når landskabets funktioner ændres.

Vi bruger en række forskellige kortdata, registerdata (fx landbrugsregistre), flyfotos og satellitdata i vores analyser. Vi anvender geografiske informationssystemer (GIS) og billedbehandlingssoftware (remote sensing) til rumlig modellering og rumlige analyser.