Aarhus Universitets segl

Biodiversitet og økosystemtjenester

Økosystemtjenester er de bidrag, som økosystemerne giver til menneskers velbefindende, herunder levering af fødevarer og fibre, regulering af biosfæren og kulturelle tjenester.

Økosystemtjenesteforskning er i sagens natur tværfaglig og kombinerer natur- og samfundsvidenskabsdiscipliner for at øge forståelsen for, hvordan udnyttelse og styring af økosystemer påvirker miljøprocesser, og til gengæld de tjenester, som mennesker skaber. Økosystemtjenesteforskning er et nyt felt, der sigter mod at løse udfordringerne med at styre komplekse og indbyrdes afhængige miljø- og samfundssystemer.

Forskningstemaer: 

  • Udvikling af rumligt eksplicitte økosystem servicemodeller, operationelle i politikanalyse,
  • Oprettelse og anvendelse af rumlige analytiske metoder til at studere og styre økosystemtjenester
  • Marine økosystemtjenester
  • Retention af næringsstoffer i landbrugslandskaber som en økosystemtjeneste
  • Klimatilpasning i landbrugslandskaber som økosystemtjeneste
  • Regnskabsmetoder til monetær vurdering af økosystemtjenester.