Aarhus Universitets segl

Miljø- og ressourceforvaltning

Miljøforvaltning

Vandmiljø, natur, landskab og terrestrisk miljø er bl.a. påvirket af:

 • Produktive formål så som land- og skovbrug
 • Forbrug
 • Transport
 • Rekreation
 • Klima

Negative og positive eksternaliteter knyttet til alle disse områder kan ændres ved reguleringsmetoder og politikker. Omkostningseffektivitet, retfærdig fordeling af omkostninger og gevinster samt rumlig, geografiske konsekvenser  er væsentlige aspekter når beslutningstagere skal vælge tilgange i reguleringen.  Både Danmark og EU har et stort dokus på reguleringer og politikker af vandmiljø og terrestriske økosystemer, fx EU's Vandrammedirektiv som har til formål at genskabe god økologisk tilstand i marine og ferskvandsområder.  Differentieret og målrettet regulering er prioriteret for den danske implememtering af vandrammedirektivet  da bade effecter, omkostninger og gevinster varierer mellem geografiske lokationer.

Eksempler på temaer og problemer er:

 • Hvad er omkostningerne for samfundet af nye reguleringer og politikker? Hvad er gevinsterne?
 • Hvilke reguleringsinstrumenter kan anvendes og implementeres for at sikre omkostningseffektiv regulering på forskellige geografiske lokationer og i forskellige kontekster?
 • Hvordan kan praksis i landbruget, private husstande, blandt individer og andre aktører ændres?

Ressource forvaltning

Cirkulær økonomi er princippet om at produkter og deres indholdsstoffer indgår i kontinuerlige kredsløb. I mange år har vores økonomi været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud. Dermed går utrolig mange ressourcer tabt.

Cirkulær økonomi bygger på konceptet om genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen. Skadelige indholdsstoffer er elimineret, og al produktion er baseret på vedvarende energi.

På Institut for Miljøvidenskab undersøger vi den miljømæssige bæredygtighed af samfundets aktiviteter. Vores undersøgelser sker i et samarbejde på tværs af sektorer og på forskellige skalaer og i samarbejde med erhvervslivet, myndigheder og det civile samfund. Fx søger vi svar på:

 • Hvordan vi ved at hindre fortsat strømme af ressourcer og udledninger af drivhusgasser, kan undgå at nedbryde miljø og natur
 • Hvilke analyser og metoder der kan hjælpe os med fremme økonomisk aktivitet som genopretter og bevarer økosystemers og menneskers sundhed
 • Hvilke analyser der egner sig til at kvantificere risici og vurdere miljøpåvirkninger
 • Er en cirkulær økonomi, forankret i cirkulære ressourcestrømme, infrastruktur og teknologiske løsninger, vejen til at nå verdensmålene; herunder løsningen på globale udfordringer som klimaforandringer, faldende naturressourcer og miljøforringelse vi står overfor i dag.