Aarhus Universitets segl

Landbrug

Landbruget tegner sig for over 60% af det danske areal, og den nuværende arealanvendelse  og landbrugsproduktion har betydelige positive og negative virkninger i landbrugsproduktion er en vigtig drivkraft for eutrofiering af akvatiske økosystemer og for nitrat- og pesticidforurening af grundvand, og landbruget bidrager også til  klimaændringer og til nedgang i biodiversiteten. På den positive side leverer landbruget også økosystemtjenester: mad og fiber, binding af kulstof i jordbunden, for at levere biodiversitet og rekreative arealer og muligheder. Det danske landskab er fragmenteret og også meget geografisk forskelligt med hensyn til produktivitet og miljøkvalitet. Det er derfor meget relevant at udføre rumligt og geografisk specifikke analyser og reguleringer af de negative eksternaliteter og positive økosystemtjenester fra landbrugsproduktionen.

  • Forskningstemaer inden for dette område er:
  • Sammenhæng og konflikter mellem landbrugs-, miljø- og klimapolitikker
  • Politiske instrumenter til omkostningseffektiv landbrugsregulering, fx skatter, kvoter, frivillige aftaler og kontrakter, samt påbud og forbud.
  • Omkostningseffektiv regulering af tab af næringsstoffer fra landbruget, rumlig målretning og differentiering.
  • Regulering af pesticider - Potentialer og barrierer for implementering af regulering, herunder omkostningseffektivitet og rumlig modellering
  • Beskyttelse af natur- og biodiversitet på landbrugsarealer og -landskaber.