Aarhus Universitets segl

Bæredygtige byer

Byer kan ud fra et miljø- og samfundsvidenskabeligt perspektiv forstås som et kombineret socio-teknisk og økologisk system. Dvs. at byens mange fysiske, sociale og biologiske infrastrukturer – dens veje, ledninger og jernbaner, parker og grønne områder, arbejdspladser, skoler, forretningsliv og underholdning – er flettet sammen. Det er nødvendigt at anerkende disse sammenhænge for at kunne udvikle bæredygtige byer. Udviklingen af bæredygtige byer er afhængig af samspillet mellem de økonomiske, sociale og kulturelle værdier, mennesker, materielle ressourcer og levende organismer som bor i og strømmer gennem byen.

Nogle af de overordnede spørgsmål vi arbejder med er: hvordan indgår klimatilpasning i kommunal-planlægningen? Hvad er omkostninger og gevinster ved forskellige klimatilpasningstiltag i byer? Hvilke præferencer har befolkningen i forhold til begrønning af byrum? Hvordan er samspillet mellem livskvalitet og naturkvalitet i byens grønne strukturer? Hvordan skabes en cirkulær materiale-økonomi mellem by og land? Hvordan indgår forskellige transportformer i bestræbelser og policy initiativer for at skabe en bæredygtig by-mobilitet, afpasset med byens mangeartede hverdagsliv?

Dette forskningsområde har til formål at belyse og fremme vores forståelse af interaktionerne mellem byer og bybefolkning, systemer, politikker og miljø for at fremme udviklingen hen imod bæredygtige byer med høj livskvalitet.