Aarhus Universitets segl

Infrastruktur og transport

Byens mobilitet og transport er i centrum for dette forskningsområde, som kombinerer forskellige forskningsdiscipliner ved undersøgelse, identifikation og vurdering af store udfordringer for bæredygtig mobilitet i byerne. Med et perspektiv på FNs SDG og urbanisering kombinerer vores forskning infrastrukturbrug, luftkvalitet og transportteknologi med transportadfærd, transportpolitik og emner som klimatilbageholdelse, social ulighed, social samhørighed og bymæssig velvære. Forskningen omhandler spørgsmål som:

  • Hvordan kan byer integrere bæredygtige transportsystemer i byplaner og -politikker
  • Hvordan påvirkes transportadfærd af byform og design Hvad er dynamikken der forbinder mobilitet i byerne, social samhørighed og social ligestilling
  • Hvordan kan bæredygtig mobilitet understøtte og integreres i overgange til byer efter kulstof
  • Hvordan integreres cykelmobilitet i bypolitikker for at fremme klimavenlige, sunde og levende byer
  • Hvordan integreres bymobilitetsproblemer i andre politikker, og hvilke koordineringsproblemer synes at bremse bæredygtige bytransportsystemer
  • Hvordan er urban mobilitet integreret i byernes hverdag
  • Hvordan er bymobilitet integreret i hverdagen, politik og planlægning og anvendelse af teknologier
  • Hvad er forbindelserne mellem (bæredygtig) bymobilitet og folkesundhed i byer.