Aarhus Universitets segl

Klimatilpasning

Vores klima er under forandring. Vi forventer voldsommere storme, skybrud og stormfloder. Det er sandsynligt at vi i Nordeuropa vil opleve flere tørkeperioder, varmere somre og vintre. Der er behov for at vi som samfund tilpasser de kommende vilkår – hvis vi undlader at imødegå udfordringerne kan det komme til at koste samfundet dyrt.

En succesfuld tilpasningsstrategi kræver en flerstrenget tilgang der både involverer en økologisk, social og økonomisk forståelse af udfordringerne. Tilpasning kræver både et nyt blik på etablerede processer, nuværende praksis og strukturer. For os handler det om at udvikle redskaber der kan hjælpe beslutningstagere på forskellige niveauer i forskellige sektorer med at træffe økonomisk bæredygtige beslutninger.

Nedenfor er en række forskningsspørgsmål som vi arbejder med opstillet:

  • Hvad er omkostningerne og gevinsterne ved forskellige tilpasningsløsninger?
  • Hvordan kan samfundet tilpasse sig omkostningseffektivt til eksisterende og fremtidige forventede negative (og positive) klimaændringer mest effektivt?
  • Hvad er tilpasningsevnen hos offentlige og private aktører med usikkerhed om fremtidige klimaforhold?
  • Hvad er de økonomiske konsekvenser af forskellige klimascenarier på udvalgte sektorer?
  • Hvordan spiller dagligdags praksis sammen med ekstreme vejrforhold?
  • Hvordan kan man sikre samhørighed på tværs af politik og administrative områder med hensyn til klimatilpasning?
  • ENVS arbejder med klima som et strategisk forsknings- og rådgivningsområde ’Bæredygtig energi, klima og samfund’ 
  • ENVS leder iClimate Aarhus Universitets interdisciplinære Center for Klimaforandringer.