Aarhus Universitets segl

Bæredygtig energi, klima og samfund

                                                              (foto: Colourbox.com)

En af de største udfordringer i samfundet i dag er, hvordan man hurtigt ændrer det overvejende fossile brændstof og transportsystem mod vedvarende energi for at undgå potentielt katastrofale klimaændringspåvirkninger. En anden nye udfordring er at tilpasse sig stigende risiko for ekstreme vejrbegivenheder forårsaget af klimaændringer som oversvømmelser, tørke og hetebølger i landdistrikter og byområder.

Overgangen mod et klima, der er elastisk med lavt kulstofindhold, baseret på bæredygtig energi, kræver tværfaglig forskning på mange områder såsom ressourcer, energi, miljø, sundhed, økonomi, sociologi og offentlig politik. Forskning inden for denne SGA fokuserer på begrænsning og tilpasning af klimaændringer.

Mitigeringsundersøgelser inkluderer GHG-fortegnelser og prognoser samt konsekvensanalyse af scenarier med forskellige politiske muligheder. Det omfatter også forskning i samfundsmæssig overgang på internationalt, nationalt og lokalt politikniveau samt individuelt niveau for social praksis og livsstil. Tilpasningsundersøgelser inkluderer bl.a. optimal tilpasning og håndgribelige hverdagspraksis og løsninger i byer såvel som i landdistrikter.

Overordnet forskningsmål

Det overordnede forskningsmål for SGA for bæredygtig energi, klima og samfund er at udvikle den forståelse og den viden, der kræves for at understøtte en overgang mod et klimafødeligt samfund baseret på bæredygtig energiforsyning og forbrug, der minimerer de negative effekter på naturressourcer, miljø , klima og menneskers sundhed, samtidig med at det er økonomisk gennemførligt og socialt acceptabelt.

Institut for Miljøvidenskab (ENVS) har stærk ekspertise inden for tværfaglig forskning inden for drivhusgasemissioner; interaktion mellem klima- og luftkvalitet og sundhedsmæssige virkninger; og politiske, sociologiske og økonomiske overgange mod et lavt CO2-samfund baseret på vedvarende energi. ENVS koordinerer også Aarhus Universitets tværfaglige center for klimaændringer (iClimate), og dette SGA bidrager til centret inden for søjle 4, der fokuserer på klimatjenester og løsninger.

 

Overordnede forskningsområder

SGA for bæredygtig energi, klima og samfund bidrager til disse forskningsområder:

  • Klimaforebyggelse og bæredygtig energi
  • Klimatilpasning
  • Drivhusgaslagre

Inden for SGA for bæredygtig energi arbejder klima- og samfundsforskere fra natur- og samfundsvidenskab sammen for at fremme vores forståelse af klimaforebyggelse og tilpasning. Forskning i klimaforandringer påvirkes i SGA Artic.