Aarhus Universitets segl

Økonomisk-geografiske planlægningsredskaber

 

Vi udvikler rumlige økonometriske modeller der afdækker befolkningens præferencer for deres omgivelser og som kan fungere som planlægningsredsaber af det bebyggede miljø. En del af modeludviklingen er at udvikle præferenceundersøgelser af eksternaliteter i det bebygget miljø, såsom adgang til natur, støj- og luftforurening, adgang til infrastruktur og diversiteten af serviceudbud. 

De seneste par år har vi haft fokus på at udvide modellerne således, at effekten af ikke-marginale ændringer i det planlagte miljø beskrives bedre. De næste par år vil vi bruge ressourcer på at udvikle modeller der kan beskrive hvorledes virksomheder og husholdninger vælger at bo/placerer sig og hvorledes de reagerer på ændringer i udbuddet af rumlige offentlige goder.