Aarhus Universitets segl

Landskab, natur og biodiversitet

Landskabet er levested for dyr og planter. Intensiveringen af landbruget har historisk ført til en kraftig tilbagegang i naturarealer og dermed forringede forhold for biodiversiteten. Der er generelt stor pres på arealerne i Danmark, idet der sker en stadig urbanisering og udbygning af infrastrukturen samt en fortsat intensivering af landbruget.

I en række projekter arbejder vi med analyser af hvordan arealanvendelse og arealernes rumlige struktur påvirker natur op biodiversitet. Nedenfor ses eksempler på projekter inden for landskab, natur og biodiversitet: