Aarhus Universitets segl

Basemap

Basemap er et nationalt kort over arealanvendelse / arealdække, som kombinerer offentligt tilgængelige geografiske informationer til et samlet arealkort. Basemap er et rasterkort med en cellestørrelse på 10 x 10 meter. Basemap blev første gang udarbejdet i 2011. I 2017 udarbejdede DCE-Aarhus Universitet en opdateret udgave af Basemap for Danmarks Statisktik, baseret på inputdata fra 2016 (Basemap02) og i 2019 udarbejdede DCE-Aarhus Universitet en opdateret udgave af Basemap for Danmarks Statisktik, baseret på inputdata fra 2018 (Basemap03). Basemap er det mest aktuelle nationale kort over arealanvendelse og arealdække og bliver anvendt af en række forskellige aktører inden for forskning og myndighedsbetjening samt private virksomheder.

Danmarks Statistik anvender kortet til Danmarks grønne nationalregnskab samt til national arealstatistik. Kortets styrke er, at der anvendes en dokumenteret og transparent metode. Derudover bibeholdes de oprindelige arealklassekategorier fra de forskellige anvendte datakilder, således at det for brugerne er muligt at aggregere arealklasser til specifikke behov.

Basemap02:

Den tekniske dokumentation af Basemap02 kan findes her 

En aggregeret version af Basemap02 for 2016 kan ses her

Kortet kan hentes som geodatabase her 

Basemap03:

Den tekniske dokumentation af Basemap03 kan findes her 

En aggregeret version af Basemap03 for 2018 kan ses her

Kortet kan hentes som geodatabase her

Kortet kan hentes som geotiff her

Basemap04:

Den tekniske dokumentation af Basemap04 kan findes her

En aggregeret version af Basemap04 for 2021 kan ses her

Kortet kan hentes som geodatabase her

Kortet kan hentes som geotiff her