Aarhus Universitets segl

Arealanvendelse omkring 1880

I 2019 har Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek gennemført et pilotstudie for at udvikle, teste og evaluere automatiseret produktion af digitale geodata fra de Høje Målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet, som er det første landsdækkende topografiske kortværk for Danmark i stor målestok. Den automatiserede produktion af digitale geodata blev baseret på en kombination af objektbaseret billedbehandling, farvesegmentering, vektor-GIS og maskinlæringsprocesser.

Pilotstudiet blev finansieret af 15. Juni Fonden og gennemført for to undersøgelsesområder: Hirtshals i Nordjylland og Hobro i det centrale Jylland. Områderne dækker samlet omkring 300 km² samt en stor variation af arealkategorier. Digitale geodata-lag blev produceret for arealkategorierne: Hede, klit, vådområde, skov og vandoverflader. For at kortlægge arealændringer blev de historiske data blev sammenholdt med aktuelle arealkort.

På sigt er det planen at producere digitale geodata fra de Høje Målebordsblade for hele landet og gøre disse offentligt tilgængelige.

  • Den faglige rapport for pilotstudiet kan finde her
  • De historiske og aktuelle arealkategorier for pilotområderne kan ses her
  • De producerede geodata for arealkategorier for de to pilotområder kan hentes som ESRI shape-filer her