Aarhus Universitets segl

Arealdata omkring 1880 til download

Ansvarsfraskrivelse

Arealdata omkring år 1880 er resultatet af et pilotstudie for automatiseret produktion af digitale geodata-lag fra historiske kortblade og er finansieret af 15. Juni Fonden. Arealdata er baseret på de Høje Målebordsblade. Produktionen af de digitale geodata-lag er baseret på en kombination af objektbaseret billedbehandling, farvesegmentering, vektor-GIS og maskinlæringsprocesser. Data er frit tilgængelige for alle. Den anvendte metode og datagrundlaget for kortet er dokumenteret i:

Basemap03 er et kort over arealanvendelse og arealdække for Danmark. Basemap03 integrerer og kombinerer en række offentligt tilgængelige kortdata til et samlet kort for Danmark. Basemap03 er udarbejdet af Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab som konsulentopgave for Danmarks Statistik. Kortet er frit tilgængeligt for alle. Den anvendte metode og datagrundlaget er dokumenteret i:

Levin, G., Groom, G.B., Svenningsen, S.R. & Perner, M.L. 2020. Automated production of spatial datasets for land categories from historical maps. Method development and results for a pilot study of Danish late-1800s topographical maps. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 121 pp. Scientific Report No. 389 http://dce2.au.dk/pub/SR389.pdf

Ved offentliggørelse af analyser og data baseret på disse data skal der henvises til denne publikation. Endvidere fraskriver Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab sig ethvert ansvar for hvordan og til hvilke analyser kortet anvendes.

Spørgsmål til data kan stilles til Gregor Levin gl@envs.au.dk, Geoffrey Brian Groom gbg@bios.au.dk eller Stig Svenningsen stsv@kb.dk


Arealdata til download