Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læs mere om brændeovne og deres forurening

"Brændefyrings bidrag til luftforurening. Nogle resultater fra projektet WOODUSE" (2010).  Olesen, H.R., Wåhlin, P., Illerup, J.B. Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Faglig rapport fra DMU nr. 779. Rapporten redegør for udvalgte resultater fra forskningsprojektet WOODUSE. Samtidig sammenfatter den en del af den tilgængelige viden omkring forurening fra brændeovne i Danmark for at bidrage til at mindske nogle af de uklarheder, der kan give anledning til misforståelser i debatten omkring brændeovnsrøg.
Vis sammenfatningen | Hent hele rapport 779 i PDF-format (1,54 MB)

Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE (2010). Olesen, H.R., Jensen, S.S, Stubkjær, J. (2010): Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Arbejdsrapport fra DMU nr. 260.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,79 MB

Air pollution from residential wood combustion in a Danish village. Measuring campaign and results (2010). Wåhlin, P., Olesen, H.R., Rossi, B., Stubkjær, J.  Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Faglig rapport fra DMU nr. 777. Resultater fra målekampagnen i Slagslunde i projektet WOODUSE.  Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,21 MB).

"Et hjem er ikke et rigtigt hjem uden en brændeovn” DMUNyt 2008 nr. 12. Omtaler rapporten Brændefyring i hjemmet - praksis, holdninger og regulering. Petersen, L.K. & Martinsen, L. Faglig rapport fra DMU nr. 668.

Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag. Miljøstyrelsen (2007). Miljøprojekt 1164: 46 s. Jytte Illerup m.fl.

Partikler og organiske forbindelser fra træfyring - nye undersøgelser af udslip og koncentrationer. Glasius, M., Konggaard, P., Stubkjær, J., Bossi, R., Hertel, O., Ketzel, M., Wåhlin, P., Schleicher, O. & Palmgren, F. 2007. 42 s.  Arbejdsrapport 235 fra DMU. 

Luftforurening med partikler i Danmark. Miljøprojekt nr. 1021, Miljøstyrelsen (2005). Finn Palmgren m.fl. Afsluttende rapport for partikelprojektet finansieret under finanslov-2001 om "Luftforurening fra fine partikler".

Dioxin, PAH og partikler fra brændeovne. Arbejdsrapport fra DMU nr. 212.

Partikelforurening kan måles i blodet. MiljøNyt 2005 nr. 22, Miljøstyrelsen.

Læs mere om partikelemission i Arbejdsrapport nr. 189.

Læs mere om partikelmålinger i Faglig rapport nr. 460.

Improved PM Emissions Inventory for Residential Wood Combustion (pdf). Proceedings of the PM Emission Inventories Scientific Workshop, Lago Maggiore, Italy, 18 October 2004.

Kortlægning af emissionsfaktorer fra decentral kraftvarme. Faglig rapport fra DMU nr. 442.

Particulate matter emissions and abatement options in residential wood burning in the Nordic countries Rapport fra Nordisk Råd.

Time Series Study of Air Pollution Health Effects in COPSAC Children. Miljøprojekt nr. 1005, Miljøstyrelsen.