Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fyr fornuftigt

Undgå at fyre med vådt træ og kom aldrig affald eller affaldstræ i brændeovnen. PAH, dioxiner og partikler dannes nemlig i højere grad ved ufuldstændig forbrænding. Når det er slemt, kan du se at det oser og soder, men helt fuldstændig - så der kun dannes vand og kuldioxid - er forbrændingen aldrig. Men jo bedre træet brænder og jo højere temperatur, des mindre forurening.

Når du afleverer dit affald til forbrænding bliver det brændt ved en højere temperatur end man kan opnå i en brændeovn, så forbrændingen bliver mere fuldstændig. Hertil kommer at alle affaldsforbrændinger er udstyret med meget effektive filtre og høje skorstene.

Hvis du overvejer at købe ny brændeovn bør du være opmærksom på hvor god en forbrænding ovnen har, specielt ved fyring med små mængder træ. Der er blandt andet miljømærkede brændeovne på det danske marked, som giver en bedre forbrænding af træet end traditionelle ovne, og dermed også forurener mindre. Beregningerne viser at det er muligt at begrænse udslippet af partikler med over 90% ved at udskifte gamle brændefyrede kedler med nye træpillefyrede kedler. 

Kedler med akkumuleringstanke og nye typer af brændeovne med filtre eller forbedret lufttilførsel vil også kunne begrænse udslippet af partikler.

I pressen har der været skrevet en del om muligheden for at installere et partikelfilter på skorstenen. Indtil videre kan man ikke købe noget filter til dette formål.

Flere råd

Du kan finde gode råd om fyring i brændeovne på Miljøstyrelsens Brændefyringsportal .