Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brændeovne: Test af filtre mv.

Miljøstyrelsen har finansieret et projekt, der blev udført 2008-10 og som har titlen

Afprøvning af teknologier til røggasrensning og/eller forbrændingsforbedring til eftermontering på eksisterende brændeovn- og brændekedel-installationer

Projektet drejer sig om i praksis at afprøve forskellige teknologier til rensning af røgen fra brændeovne mv. Disse teknologier omfatter bl.a. partikelfiltre.

Projektet er udført for Miljøstyrelsen af et konsortium bestående af

  • FORCE Technology
  • Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)
  • Teknologisk Institut

Slutrapporten om projektet er udgivet af Miljøstyrelsen som Miljøprojekt 1393  (2011) med titlen

Test of technologies for flue gas cleaning and combustion improvement for existing residential wood burning appliances (pdf-fil på 7 MB, åbner i nyt vindue).

Den overordnede konklusion var, at alle de afprøvede teknologier havde en reducerende effekt på udledningen af forurenende stoffer, men effektiviteten var lav eller meget lav, afhængigt af stoffet. Forureningen fra brændeovne og -kedler, ældre end 5-10 år, reduceres langt mere effektivt ved at erstatte dem med nye godkendte modeller, snarere end ved at installere nogen af de afprøvede teknologier.