Aarhus Universitets segl

Atmosfærisk Modellering

Arbejdsområder

Gruppen Atmosfærisk Modellering udfører forskning, der overordnet relaterer sig til den grundlæggende forståelse af de fundamentale atmosfæriske processer og interaktion med overfladen, der er styrende for atmosfærisk transport, kemisk omdannelse og afsætning af luftforurening, samt forståelsen af hvordan vi mennesker påvirker atmosfærens sammensætning og dynamik, og den efterfølgende påvirkning af sundhed, natur og klima.

Modeludvikling og modelanvendelse

Sektionen udvikler og anvender atmosfæremodeller på alle skalaer fra gaderum, lokal og regional skala til den nordlige hemisfære, samt integrerede modelsystemer, der kobler atmosfæremodeller med modeller for miljø- og sundhedseffekter, økonomisk værdisætning og klimaændringer. Dette sker bl.a. i et interdisciplinært samarbejde med andre fagområder ved at koble atmosfæremodellerne til effektmodeller og relaterede økonomiske værdisætning af effekterne. Desuden arbejder sektionen med konsekvensberegninger fra specifikke kilder, som fx landbrug, industri, skibe og trafik, transport af luftforurening til Arktis, interaktion mellem klimaændringer og luftforurening, prognoser for luftforurening og vejr og integreret overvågning.

Det overordnede mål er at være førende i Danmark inden for forskning, udvikling, anvendelse, undervisning, talentudvikling, myndighedsbetjening og videnudveksling inden for luftforureningsmodellering og integreret modellering.

Atmosfæriske modeller

Sektionen udvikler atmosfæriske modeller, der beskriver alle vigtige og relevante atmosfæriske processer. Overordnet kan modellerne deles op i tre grupper:

  • Lokalskalamodeller, som omfatter forskning inden for emissioner, atmosfærisk transport og kemisk omdannelse og afsætning tæt ved kilderne – f.eks. i gaderum og langs motorveje, omkring industrivirksomheder og landbrug op til en skala på omkring 20 km eller i lokal baggund på en domæne som omfatter hele Danmark. Eksempler på modeller er OML, UBM, DALMOSPM og OML-Highway.
  • Langtransportmodeller, som baserer sig på forskning inden for emissioner, atmosfærisk transport, kemisk omdannelse og afsætning på regional skala (dækker hemisfærisk skala, Europæisk skala, Danmark). Eksempler på modeller er DEHM and DREAM.
  • Integrerede modelsystemer og beslutningsstøttesystemer, der dækker forskellige skalaer og og/eller problemstillinger. Disse integrerede systemer er typisk lavet på grundlag af et behov for at dække flere skalaer på en gang eller koblingen til effekt modeller, fx eksponering og effekter på mennesker og tilhørende økonomisk værdisætning, eller optimering af energisystemer. Eksempler på integrerede modelsystemer er THOR, EVA (Economic Valuation of Air pollution), og AirGIS.

    Du kan læse mere om alle atmosfæremodellerne her