Aarhus Universitets segl

Natur og miljøovervågning med anvendelse af eDNA

Den hurtige udvikling i nuklotid analyse har øget interessen i eDNA metoder til miljøovervågning. Både i det terrestriske og akvatiske miljø i Danmark og Arktisk og rettet mod alle trofiske niveauer inklusiv planter, dyr og mikroorganismer forventer vi at eDNA vil spille en stadig større rolle i fremtidig natur- og miljøovervågning. eDNA bygger på færdigheder indenfor molekylærbiologi, populationsgenetik og bioinformatik koblet med økologi, biologi og jordbrugsvidenskab.

På Institut for Miljøvidenskab undersøger vi potentialerne i at anvende eDNA til moniteirng af miljøets tilstand og finde specifikke arter. Målet er at fremme anvendelse af eDNA teknikker i miljøovervågningen.

Lige nu deltager vi i flere projekter med målet at standardisere og teste metoderne samt forbedre databaser over eDNA og derved udbrede brugen af eDNA.