Aarhus Universitets segl

Luftens mikrobiologi

På instituttet forsker vi i luftbåren forekomst og spredning af mikroorganismer i det ydre miljø, dvs. vi indsamler vira, bakterier og svampesporer i luft, i nedbør og skyer. Vi kvantificerer og karakteriserer mikroorganismerne, som en del af vores undersøgelser af naturligt forekommende luftbårne bakteriers effekter på klima og miljø. Vi har særlig fokus på isdannelse og iltning af drivhusgasser samt luftforureninger.

Vi undersøger desuden hvilken betydning mikroorganismer og mikrobielt producerede organiske flygtige stoffer har på partikeldannelse. Data fra disse undersøgelser kan også bruges som input i Instituttets modeller for luftspredning, både i forhold til effekter på klima og miljø og i forhold til effekter på menneskers sundhed.

Vi har også fokus på luftbåren spredning af patogene og antibiotika resistente mikro-organismer. Specielt er vi involveret i undersøgelser af spredning fra stalde og i forbindelse med udbringning af gylle på markerne.

Forskningsemnet er et nyt internationalt tema, og vi bidrager bl.a. med at udvikle metoder til opsamling og identifikation af de luftbårne mikroorganismer.