Aarhus Universitets segl

Anvendelse af fly og droner

 

Dette er et område i stærk udvikling internationalt. Flere forskergrupper på AU bidrager aktivt. Forskere studerer luftmikrobiologi og atmosfærisk kemi ved brug af fly eller droner i luftlag, der er betydeligt højere end dem, der kan nås fra jorden. Årsagen til denne interesse er at forskere vil forklare transport, omdannelse og effekter af partikler (fx sod eller bakterier) på klima og miljø i luften over fx Villum Research Station i Nord Grønland.

På grund af den stigende temperatur på jorden er der et øget behov for at vi kan beskrive luftens sammenhæng også højt oppe i atmosfæren, da sporelementer også bidrager til drivhus. Desuden vil vi undersøge, hvor langt patogene bakterier kan transporteres.

Derfor skal fly eller droner bære måleapparater og prøveudstyr op til 5 km højde. Som hovedregel kan man ikke bare putte laboratorieudstyr i en flyver, pga. vægten. Dertil kommer, at hverken små fly eller droner har stikkontakter til udstyr, der kræver 230 VAC. Derfor skal nye apparater udvikles, der vejer mindre og kræver mindre strøm. Udviklingen sker i samarbejde med internationale partnere.

For mikrobiologerne skete det første gennembrud allerede for knap 10 år siden, da det lykkedes at forbinde  luft-vand blande-enheden af en støvsuger til et flys luftindtag, uden at bruge støvsugerens motor. Flyets fremadrettede bevægelse pressede luften gennem vandet og resultatet var verdens første DNA-baserede bakteriekarakterisering (læs mere her) vha. et lille fly. Denne målemetode producerer prøver, der efter landing analyseres i laboratoriet.


Atmosfærekemikerne har anskaffet en stor drone og udstyret den med partikel-tæller og sod-måler. Denne forskningsdrone måler luftens indhold, mens den flyver, og sender analyseresultaterne til jordstationen, så at man allerede under flyvningen kan vurdere resultaterne.

Vi arbejder ligeledes på en miniopsamler som mikrobiologer kan bruge i droner. I fremtiden vil vi erstatte opsamleren med en sensor, der løbende bestemmer luftens indhold af bakterier, for også at kunne modtage resultaterne direkte fra luften og gennemføre flere mikrobiologiske analyser under én flyvning.