Aarhus Universitets segl

Hvordan indsamler man mikroorganismer i luft

Når man vil analysere luften for dens indhold af mikroorganismer, skal man enten suge luft gennem et filter eller gennem vand, hvori mikroorganismerne bliver holdt tilbage. Luftprøven består altså ikke af en pose luft, men af en flaske med vand eller et tørt filter. Flasken eller filteret bliver derefter transporteret til laboratoriet og analyseret dér. Analysemetoderne er ofte de samme som anvendes ved eDNA studier se fx link eDNA.

I luften er tætheden af mikroorganismer meget lav, ofte mellem hundrede og hundred tusinde per kubikmeter. For at kunne gennemføre en god analyse, skal der være langt over en million bakterier i hver indsamlet luftprøve. Det gælder altså om at overføre bakterierne fra op til 500 kubikmeter luft til en enkelt prøve – en teknisk udfordring. Dertil kommer, at man skal indsamle og analysere mange prøver, ellers bliver resultaterne ikke meningsfulde, fordi luftens indhold varierer rigtigt meget – en mulig økonomisk udfordring.

En gruppe nordiske forskere har under AU’s ledelse løst problemet. Efter vurdering af hovedparten af de tilgængelige metoder og apparater, fandt de at anvendelse af ganske bestemt støvsuger til indsamlingerne, var den mest effektive metode og samtidigt billigste. Siden da er støvsugeren blevet brugt på bjerges top i Svalbard, Grønland og Frankrig, på åbne marker og rundt om stalde i Danmark, og højt oppe i luften fra en lille flyver over Sjælland og Kattegat.

Det særlige med denne støvsuger er, at den har en vandbeholder i stedet for en pose. Vandbeholderen fyldes med rent vand, en saltopløsning eller en anden væske, passende til formålet. Fx kan der tilsættes stoffer der konserverer DNA og RNA. Luften suges igennem vandet, som så tilbageholder mikroorganismerne. Væsken analyseres derefter til laboratoriet for mikroorganismernes antal, artsmæssige sammensætning og mulige aktivitet.

I fremtiden vil vi bruge den samme metode i mindre apparater, så man fx kan bruge dem i droner. Der udvikles derfor væske-baserede opsamlere i mindre størrelse. Desuden vil vi forsøge at erstatte laboratorie-analysen med en sensor, der løbende bestemmer væskens indhold af mikroorganismer.