Aarhus Universitets segl

Offentlig regulering

Offentlig regulering kan udrette meget i forbindelse med omstillingen til bæredygtige energi- og affaldssystemer. Vi kan fx accelerere overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energiforsyning med økonomisk regulering. Og vi kan fx i vores planlægning af vores byer, landskaber og måden vi bevæger os på fremme brugen af bæredygtige materialer. I offentlig regulering arbejder vi bl.a. med spørgsmål som:

  • Er de nuværende politiske virkemidler med til at sikre en bæredygtig brug af energi og materialer?
  • Bliver vi motiveret gennem reguleringerne, og får reguleringerne den ændring i adfærd, som det var hensigten?
  • Hvilke politiske virkemidler vil i fremtiden sikre, at vi når vores mål med færrest mulige omkostninger? Er det ved hjælp af fx grønne afgifter, tilskudsordninger eller informationskampagner? Eller opnår vi bedre resultater med et mix af virkemidler?
  • Hvordan spiller den nuværende regulering sammen med politikker i andre sektorer? Modarbejder fx landbrugspolitikken og transportpolitikken hinanden, og kan vi i givet fald arbejde på et bedre samspil?
  • Hvordan skal vi arbejde på et samspil mellem reguleringer på lokalt, regionalt, nationalt og EU niveau?