Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

 

Nyligt afsluttede og aktuelle forskningsprojekter omkring energi og materialer dækker over såvel økonomiske som sociologiske og politologiske studier:

  • Kapacitetsopbygning, program udvikling og kommunikation omkring miljøskatter og budgetreform
  • Samfundsøkonomisk analyse af biobrændstoffer i transportsektoren (REBECa). Hele rapporten 
  • Velfærdsøkonomisk vurdering af udvalgte biogasanlæg. Hele rapporten
  • Samfundsøkonomiske konsekvenser af at reducere NOx emissionerne fra naturgasfyrede motorer på kraftvarmeværker. Sammenfatning | Hele rapporten
  • Bæredygtig brint i transportsektoren: brugerbehov og burgermønstre (How2Use).
  • Husholdningers respons på klimaforandringer og klimapolitikker (NORD-Star).
  • Sociokulturelle aspekter af brugen af brændeovne (Wooduse).
  • Samfundsmæssige barrierer for et brintbaseret energisystem (Hyscene).
  • Hvilke aktører er der på biogasområdet, og hvad betyder det for mulighederne for at integrere politikkerne på området (BIOSOC).
  • Hvilken rolle kan grøn skattereform spille i omstillingen (COMETR).