Aarhus Universitets segl

Nontarget screening

I traditionelt analytisk kemi er kemiske analysemetoder udviklet specifikt til en bestemt type prøve og stofgruppe. Dette kaldes target analyse og har følsomhed og god identifikation af de specifikke stoffer. Imidlertid kan denne traditionelle metode kun identificere de forbindelser, vi leder efter. Så alle forbindelser, som ikke indgår i analyserne, vil ikke blive identificeret, selvom de findes i høje koncentrationer eller har et alvorligt toksisk potentiale.

Med det høje antal kemikalier, der eksisterer, er det nødvendigt i højere grad at lede efter stoffer som vi ikke ved om er tilstede. Non-target screeningsmetoder det nye værktøj til miljøkemiske metoder til identifikation af ukendte eller nye forurenende stoffer. Metoderne bruges til at scanne miljøprøver ved massespektrometri med høj opløsning for alle tilstedeværende stoffer i en prøven og derefter søge at identificere stofferne. Metoden stiller store tekniske krav. Der er i løbet af det sidste årti udviklet nye analytiske hardware- og softwareværktøjer, der gør en sådan screeningsmetode langt mere realistisk og overkommelig i dag end i tidligere år. Dette vil fremover give os en bedre indsigt i, hvad miljø og mennesker udsættes for af kemikalier og omdannelsesprodukter.

Institut for Miljøvidenskab forsker i udvikling af non-target screenings metoder af blandt andet biota og grundvand samt nedbrydningsprodukter fra forskellige teknologier inden for blandt andet vandrensning.