Aarhus Universitets segl

Miljøfarlige kemikalier

Mange kemikalier har vi kun ganske lidt viden om mht. til deres tilstedeværelse i miljø og de effekter de har og vi har brug for den viden for kunne vurdere risikoen af dem. Disse stoffer, kaldet stoffer af Emerging concern (CECs), er et vigtigt forskningsområde i instituttet.

Vi undersøger deres tilstedeværelse, påvirkning af mennesker og miljø, deres virkninger, såvel som deres risici er en vigtig forskningsaktiviteter i instituttet. Der lægges særlig vægt på transport til Arktis af disse mindre kendte kemikalier såvel som deres akkumulering i det arktiske miljø, for eksempel i fødekæder. Udover at være et vigtigt forskningsområde, kan viden om langtransport, nedbrydelighed og bioakkumulation er relevant for risikovurderinger og evt. danne grundlag for kemikaliereguleringer.

Endvidere vil risikovurdering disse forbindelser ofte kræve analyse af meget specifikke effekter der knytter sig specifikt til bekymringer relateret til kemikaliet.  Indgangen til dette til dette arbejde i instituttet er ved hjælp af modeller og databaser for at bestemme, hvilke egenskaber ved stofferne, der har den negative effekt

På Institut for Miljøvidenskab forsker vi blandt andet i udvikling af nye analysemetoder til nye stoffer samt udvikling af screeningsmetoder til identifikation af ukendte stoffer.

Instituttet deltager i det europæiske netværk af laboratorier, der overvåger nye forurenende stoffer (NORMAN). https://www.norman-network.net/