Aarhus Universitets segl

Pesticider i miljøet

Vi tænker oftest på sprøjtemidler i landbruget når man taler om pesticider men pesticider er en varieret gruppe af giftstoffer, som også anvendes i andre sammenhænge for at hindre diverse uønskede effekter fra skadevoldere herunder planter. Landbruget står for den største del af pesticidforbruget til ukrudt- og skadedyrsbekæmpelse, men pesticider anvendes mange steder i vores hverdag, og bruges til mange forskellige formål fra bekæmpelse af mus og rotter til bakterie og skimmel i maling.

De to størtste grupper af pesticider er herbicider, som er ukrudtsgift, dvs. bekæmplese af planter og biocider som designet til at slå levende organismer ihjel.

  • Biocider er så yderlige opdelt afhængig af deres funktion. Se eksempler:
  • Rodenticid (gnavergift, "rottegift")
  • Fungicid (mod svampe, herunder skimmelsvampe)
  • Insecticid (insektgift)
  • Bactericid (mod bakterier)
  • Nematicid (rundormegift)
  • Acaricid (mod mider)

På grund af de vidt forskellige formål og dermed kemiske effekter, er pesticiders spredning og belastning/effekter i miljøet meget divergent. Det betyder også, at de forureningsmæssige udfordringer varierer med typen og brugen af pesticidet.

Institut for Miljøvidenskab forsker i pesticider under en samfundsrelevante temaer, herunder forbrug, spredning, nedbrydning, skæbne og sekundære (ikke-tilsigtede) forgiftninger.