Aarhus Universitets segl

Toksikologi

Miljøtoksikologi og risikoanalyse kombinerer stoffernes egenskaber, deres transport og omdannelse i miljøet, og om hvordan de påvirker miljøet. Vi sammenholder stoffernes effekter på mennesker og miljø med deres forekomst og bestemmer de risici, de kan udgøre for mennesker og økosystemer. Risikoanalyse beskriver om de miljøfremmede stoffer, der findes i naturen, udgør et problem for miljøet og/eller menneskers sundhed.

Mange er bekymrede over, at der findes skadelige kemikalier i miljøet. Det gælder især forurening af vores ressourcer fx vand, luft, jord og fødevarer. Desuden er mange også bekymrede for, hvilke kemikalier de kommer i kontakt med gennem forbrugerprodukter, og hvad det betyder for deres sundhed. Toksikologi og risikoanalyse adresserer disse bekymringer og bidrager til lovgivning og konklusioner på kemikalieområdet.

Institut for Miljøvidenskab forsker både i effekter og risikovurdering af skadelige kemikaliers tilstedeværelse og påvirkning af levende organismer i miljøet, herunder også mennesker. Forskningen sker i en kombination af forekomsts, dvs. måling af koncentrationer i miljø og mennesker samt bestemmelse og vurdering af toksiciteten og risikovurdering af, hvad det betyder for påvirkning af miljø og mennesker.