Aarhus Universitets segl

Human eksponering

Der er en stigende erkendelse af betydningen af kemikalier for menneskers sundhed. WHO has stated that more than 25% of the total cost of health care is related to chemical exposure. WHO har udtalt, at mere end 25% af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet er relateret til kemisk eksponering.

Instituttets forskning inden for dette felt fokuserer på kemikaliers eksponeringsveje fra miljøet til mennesker, bl.a. via forbrugerprodukter, indeklima og fødevarer. Der arbejdes også med optag og akkumulering af svært nedbrydelige organiske stoffer i mennesker, hvilket yderligere udbygges i humane biomoniteringsstudier. Som en del af forskningen bidrager instituttet til at udvikle det humane biomoniteringsprogram i EU regi (https://www.hbm4eu.eu/).

Forskningen inkluderer også risikovurderingsscenarier baseret på forbrug af og eksponering til kemikalier. Blandt fokusområderne er hormonforstyrrende stoffer, flammehæmmere, perflourerede stoffer, produkter fra kampstoffer samt Eksponering, modellering og vurdering af folkesundhed.

Instituttet deltager i en række internationale netværk blandt andet i WHOs chemicals risk assessment network (http://www.who.int/ipcs/network/en/), med fokus på human sundhed, samt i Health and Environmental Sciences Institute (http://hesiglobal.org/) med fokus på risikoanalyse metoder og alternative metoder til dyreforsøg, samt med analyser til Green Cross (http://www.gcint.org/) angående risikovurdering af tidligere militære aktiviteter.