Aarhus Universitets segl

Biologisk fjernelse af forurenende stoffer

Instituttet har høj fokus på forskning i kemisk og biologisk omdannelse af stoffer. Vi har særlig fokus på afhjælpning af menneskeskabte forureninger og deres virkninger på levende organismer i vand og jord. Det er et område, der har stigende betydning som et resultat af den stadig stigende udvikling af nye kemikalier, befolkningens voksende størrelse og velfærdrens øgede pres på jord og vandressourcer.

På instituttet arbejder vi med temaer som:

  • Forurenende stoffer og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet
  • Mikrobiel nedbrydning og bioteknologiske løsninger for rensning af forureninger i drikkevand.
  • Mikrobielle samfunds rolle i nedbrydning af forurenende stoffer i spildevand, jord, grund- og drikkevand
  • Belysning af enkelte mikrobielle arters nedbrydningspotentiale
  • Isolering af nedbryderbakterier eller svampe til brug i f.eks. bioremediering
  • Mikrobernes nedbrydningsveje, enzymatiske ’værktøjer’ og gener.
  • Nedbrydning af miljøfarlige stoffer i spildevand

Forskning i fjernelse af forurenende stoffer samt teknologier til dette kræver samarbejde på tværs af fagområder for at opnå en tilstrækkelig viden og helhedsbaserede løsninger. Institut for Miljøvidenskab har derfor gennem årene udviklet et stærkt fagligt miljø inden for nedbrydning af forurenede stoffer i spildevand, overfladevand og grundvand samt jord.