Aarhus Universitets segl

Technologier for fjernelse af miljøfarlige kemikalier

Kemiske stoffer såsom blandt andet lægemidler, biocider, flammehæmmere mv. findes i spildevand samt i regnvandsafstrømning. De findes i meget lave koncentrationer og betegnes også derfor som mikro forureninger. Fælles for disse stoffer er imidlertid, at de kan have stor biologisk effekt, samt at de tilgængelige rensningsteknikker, som vi anvender i vore renseanlæg, ikke er tilstrækkelige til at fjerne dem.

Institut for Miljøvidenskab forsker i nye effektive metoder til at fjerne disse forbindelser fra forurenet vand og derved holde god økologisk tilstand i overfladevand samt opretholde fremtidige vandressourcer og bidrage til at levere grundlaget for rent vand. Based on pure research projects as well as on collaboration projects with companies and municipalities we develop new means to remove organic micro-pollutants.

Baseret på forskningsprojekter samt om samarbejdsprojekter med virksomheder og kommuner udvikler vi og tester metoder for fjernelse organiske mikro forureninger. In this respect we focus on I den henseende har vi fokus på:

  1. Udvikling af nye processer i innovative biofilm teknologier til energieffektiv mikrobiel nedbrydning af forurenende stoffer
  2. Bio-nanotechnology to be able to oxidize compounds that are not easily oxidizable, Bio-nanoteknologi for at kunne oxidere forbindelser, der ikke let oxiderbare
  3. Chemical oxidation for compounds that otherwise are inert at the current state of knowledge. Kemisk oxidation for forbindelser, der ellers er unedbrydelige baseret på de nuværende videns grundlag
  4. Biofilter technologies to remove compounds from rain-runoff water Biofilter teknologier til at fjerne forbindelser fra afstrømmet regnvand

 

Forskning i fjernelse af forurenende stoffer samt teknologier til dette kræver samarbejde på tværs af fagområder for at opnå en tilstrækkelig viden og helhedsbaserede løsninger. Institut for Miljøvidenskab har derfor gennem årene udviklet et stærkt fagligt miljø inden for nedbrydning af forurenede stoffer i spildevand, overfladevand og grundvand samt jord.