Aarhus Universitets segl

Transformation processer og nedbrydningsprodukter af organiske forureninger

I de senere år har der været stigende fokus på massebalance tilgange, når det omhandler fjernelse af miljøfarlige kemikalier. Dvs. at man ikke kun fokuserer på om det primære forurenende stof forsvinder, men også om det omdannes til andre nedbrydningsprodukter.

Omdannelsesprodukter af organiske forbindelser kan være mere giftige end moderstofferne.  Men modsat moderstofferne er omdannelsesprodukterne ofte ikke er reguleret, og der er ofte kun få data om deres skæbne og eksponering.  Det er derfor vigtigt for en miljøvurdering at vide, under hvilke betingelser omdannelsesprodukter dannes, hvor giftige og nedbrydelige de er.

Omdannelsesprocesser for organiske kemiske forureninger i miljøet, biota og i tekniske processer har derfor stigende fokus inden for videnskaben, men også inden for risiko- og teknologivurdering.  Dette omfatter også belysning af specifikke strukturer i omdannelsesprodukter, da det ofte ikke moderstofferne men som nævnt deres nedbrydningsprodukter, som kan forårsage de værste uønskede effekter i miljøet. 

På instituttet i forsker vi både i hvilke omdannelsesprodukter der dannes samt under hvilke betingelser, herunder betydningen af sammensætningen af nedbryderbakterier.