Aarhus Universitets segl

Nye forurenende stoffer

Nye forurenende stoffer af er kemikalier, som vi ved meget lidt om, men hvor der er en grund til bekymring for, at de kan udgøre en risiko.  Det drejer sig både om deres effekter og i hvilket omfang de er tilstede i miljøet. Mange af stofferne har ikke nødvendigvis meget høj toksicitet men kan eksempelvis have hormonforstyrrende effekter.

Der kan være tale om nye forbindelser fx:

  • Lægemidler
  • Flammehæmmere
  • Industriprodukter
  • Ukendte nedbrydningsprodukter fra kendte kemikalier
  • Ældre forbindelser i en ny miljømæssig sammenhæng fx en ny anvendelse.

Voksende bekymring eller ny viden skaber opmærksomhed om kemiske stoffer, som evt. forurener miljø og/eller er giftige for mennesker eller dyr. På Institut for Miljøvidenskab forsker vi i denne kategori, som kaldes Contaminants of emerging concern (CECs).