Aarhus Universitets segl

Hormonforstyrende stoffer i miljøet

Hormoner er signalstoffer som kroppen bruger til at styre biologiske funktioner med. Hormonforstyrrende stoffer er en meget stor gruppe af kemiske stoffer, som forstyrrer funktionen af de hormonsystemerne i vilde dyr og potentielt mennesker. Instituttet forsker i hormonforstyrrende stoffer ved at udføre laboratorie- og felteksperimenter på molekylært niveau og derved undersøge miljøforekomsten, skæbnen og virkningen af hormonforstyrrende forurenende stoffer, såsom naturlige stoffer, pesticider og medicinrester.

Effektorienterede in vitro- og in-vivo-test i kombination med dyrelivsundersøgelser og avancerede massespektrometri-baserede teknologier giver viden til at identificere nye hormonforstyrrende stoffer, som påvirker miljøet. Vores tværfaglige forskning inden for dette område ligger i grænsefladen mellem miljøkemi, toksikologi og analytisk kemi.

Hormon forstyrrende kemikalier og deres miljøvirkninger er næsten udelukkende tilskrevet menneskelig kemisk forurening, men disse stoffer kan også naturligt dannes i økosystemer. Del af vores forskning handler derfor om hvordan der sker en naturlig dannelse af hormonforstyrrende stoffer i økosystemer samt hvad det giver af påvirkning på miljøet.