Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøforvaltning

Vandmiljø, natur, landskab og terrestrisk miljø er bl.a. påvirket af:

  • Produktive formål så som land- og skovbrug
  • Forbrug
  • Transport
  • Rekreation
  • Klima

Negative og positive eksternaliteter knyttet til alle disse områder kan ændres ved reguleringsmetoder og politikker. Omkostningseffektivitet, retfærdig fordeling af omkostninger og gevinster samt rumlig, geografiske konsekvenser  er væsentlige aspekter når beslutningstagere skal vælge tilgange i reguleringen.  Både Danmark og EU har et stort dokus på reguleringer og politikker af vandmiljø og terrestriske økosystemer, fx EU's Vandrammedirektiv som har til formål at genskabe god økologisk tilstand i marine og ferskvandsområder.  Differentieret og målrettet regulering er prioriteret for den danske implememtering af vandrammedirektivet  da bade effecter, omkostninger og gevinster varierer mellem geografiske lokationer.

Eksempler på temaer og problemer er:

  • Hvad er omkostningerne for samfundet af nye reguleringer og politikker? Hvad er gevinsterne?
  • Hvilke reguleringsinstrumenter kan anvendes og implementeres for at sikre omkostningseffektiv regulering på forskellige geografiske lokationer og i forskellige kontekster?
  • Hvordan kan praksis i landbruget, private husstande, blandt individer og andre aktører ændres?