Aarhus University Seal

Traffic

AU har udarbejdet forskellige rapporter mv. der indgår som grundlag for politiske beslutninger omkring luftforurening fra trafik.

Her er et udpluk af links.

Luftforurening fra togdrift i byområder

Miljøprojekt nr. 1484, Miljøstyrelsen (2013). Red. Helge Rørdam Olesen, Thomas Ellermann, Morten Winther, Marlene Schmidt Plejdrup, Jørgen Brandt. Rapport på 58 sider med Læs DCE's omtale af rapporten eller gå til Miljøstyrelsens side om rapporten for at downloade den. 

Dieselbiler giver problemer med NO2 i byerne

Dieselbiler bidrager til den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening. Her kan partikelfiltre hjælpe.

Men et andet problem, der er blevet øget i takt med at vi har fået flere dieselbiler er, at dieselbiler udsender store mængder af det sundhedsskadelige stof NO2, kvælstofdioxid. Dette problem blev behandlet i en rapport fra DMU udsendt i juli 2007. Du kan læse mere om problemet på websiden Dieselbiler giver problemer med NO2 i byerne.

Virkemidler til overholdelse af NO2 grænseværdier for luftkvalitet i København (2005; pdf-format, 3 MB). Rapport udarbejdet for Miljøkontrollen, Københavns Kommune af Danmarks Miljøundersøgelser og TetraPlan.  Jensen, S.S., Ketzel, M., Berkowicz, R., Palmgren, F., Høj, J. & Krawack, S.  111 s. Rapporten findes på Miljøkontrollens hjemmeside: www.miljoe.kk.dk

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København. Arbejdsrapport udarbejdet i 2005 på foranledning af Miljøstyrelsen.

Luftforurening med partikler i København. Palmgren, F., Wåhlin, P. & Loft, S. (2003):. - Faglig rapport fra det tidligere DMU 433.  Download hele rapporten i pdf-format (1,3 MB).

Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark. Luftkvalitets- og sundhedsvurdering. Palmgren, F., Wåhlin, P., Berkowicz, R., Hertel, O., Jensen, S.S., Loft, S. & Raaschou-Nielsen, O. (2003). Faglig rapport fra det tidligere DMU 358.    Download hele rapporten i pdf format (1.242 kB).

Kortlægning af luftkvalitet langs motorveje. Rapport udarbejdet for Roskilde Amt. Jensen, S.S., Løfstrøm, P., Berkowicz, R., Madsen, I. (2005). Download hele rapporten i pdf format (3,4 Mb).