Aarhus University Seal

Climate changes

Den menneskelige udledning af drivhusgasser (kuldioxid, methan og lattergas) forrykker varmebalancen i jord/atmosfæresystemet og truer med at give globale klimaændringer. Det vil påvirke stort set alle menneskelige og naturlige fænomener og aktiviteter på Jorden. Ikke alle virkninger vil være negative, og man vil kunne afbøde virkningerne ved en fornuftig tilpasning.

AU deltager i klimaforskning på forskellige områder.

AU fortager løbende opgørelser over Danmarks udledning af drivhusgasser til atmosfæren. 

  • AU har undersøgt virkningerne af klimaændringer og tilpasningsmulighederne i Danmark. Det har resulteret i rapporter mv. nævnt herunder.

Se AU's hovedside om klimaændringer og miljø

Litteratur om klimaændringer