Aarhus Universitets segl

Villum Research Station

 

VILLUM RESEARCH STATION ligger på militærstationen, Station Nord, i Nordgrønland. På stationen kommer der forskere fra hele verden. Deres ophold hænger sammen med det forskningsprogram, som de enkelte forskere har beskrevet og fået tilskud til hjemmefra og som er godkendt af stationen. Stationen bliver på den måde finansieret gennem de afgifter, forskerne betaler for deres ophold. Data fra det atmosfæriske overvågningsprogram leveres gratis til forskere, der arbejder på Villum Research Station og forskerne er forpligtigede til at stille deres data til rådighed for andre forskere.

Klimastationen ejes af den grønlandske regering og drives af Aarhus Universitet. Stationen er etableret på grundlag af midler fra den danske private fond Villum Fonden. Villum Research Station ligger ca. 2 km uden for Station Nord. Her måles en lang serie af klimarelevante parametre: Lufttemperatur, lufttryk, luftfugtighed, vindhastighed og retning, kortbølge indgående og udgående stråling og netto indstråling. Desuden måles et stort antal luftforurenende stoffer, der enten findes i gasfase eller partikelfase. Ligeledes måles fysiske parametre af partikler fx deres absorption, partiklernes størrelse, fordeling og koncentration.