Aarhus Universitets segl

Drivhusgasser

Den menneskelige udledning af drivhusgasser (kuldioxid, methan og lattergas) forrykker varmebalancen i jord/atmosfæresystemet og truer med at give globale klimaændringer. Det vil påvirke stort set alle menneskelige og naturlige fænomener og aktiviteter på Jorden. Ikke alle virkninger vil være negative, og man vil kunne afbøde virkningerne ved en fornuftig tilpasning.

Instituttet deltager i klimaforskning på forskellige områder.

Instituttet fortager løbende opgørelser over Danmarks udledning af drivhusgasser til atmosfæren. 

  • Instituttet har undersøgt virkningerne af klimaændringer og tilpasningsmulighederne i Danmark.