Aarhus Universitets segl

Klimamodeller

I de sidste årtier er Arktis opvarmet mere end det dobbelte sammenlignet med resten af ​​verden. På instituttet fokuserer vi primært på de ændringer, der foregår i det arktiske klima. Vi undersøger især hvordan de globale menneskeskabte aktiviteter påvirker forurening og klima i Arktis og efterfølgende, hvordan de tilhørende ændringer i Arktis kan påvirke det globale klima.

Vi har koblet en klimamodel – ESM - til den øvrige struktur af modeller i afdelingen. Dermed kan vi studere det globale klimasystem og samspillet mellem jord, hav, havisen og jordisen. Vores mål er, at opnå forståelse af hvordan klimaet, natur- og menneskeskabte forhold gensidigt påvirker hinanden. Med den viden ønsker vi at skabe grundlag for pålidelige fremtidige globale og arktiske fremskrivninger. I samarbejde med andre forskningsgrupper rundt om i verden søger vi at videreudvikle ESM til at integrere med de nyeste laboratorie- og feltdata.

Vi anvender klimamodellen for at studere, hvordan partikler i luften fx sod eller støvpartikler (aerosoler) og atmosfærisk kemi og klima gensidigt påvirker hinanden. Vores forskning fokuserer især på de menneskeskabte og naturlige kilders indvirkning på:

  • Forureningsniveauerne i Arktis
  • Påvirkning af temperatur
  • Påvirkning af sne
  • Påvirkning af isens egenskaber
  • Strålingsbalancen i jordens atmosfære.

Desuden er vi i stand til at forbinde klimamodellen med vores regionale kemi og transportmodel (DEHM). Det gør vi for at simulere fremtidige niveauer i luftforureningen under forskellige scenarier, hvis forureningen fx reduceres eller tilpasses.