Aarhus University Seal

Levels and trends

Her er - stof for stof - adgang til en beskrivelse af luftforureningssituationen i danske byer belyst med grafer og tabeller.

En anden mulighed for at få en grundig beskrivelse af forholdene er at hente en af årsrapporterne fra overvågningsprogrammet.

Alternativt kan du slå op i databasen med måledata.

Grænseværdier
Oversigt over grænseværdier for de forskellige stoffer.
NOX (kvælstofoxider)     
Et sæt af web-sider beskriver forureningssituationen mht. kvælstofoxider: NO, NO2 og deres sum, NOx.
Siden 2010 har grænseværdien for årsgennemsnittet for kvælstofdioxid været overskredet på en enkelt målestation.
Ozon     
Et sæt af web-sider beskriver forureningssituationen mht. ozon.
Lejlighedsvis giver høje ozonniveauer anledning til udmelding om overskridelse af en "informations"-tærskelværdi (smogvarsling), ligesom tærskelværdier for beskyttelse af plantevækst lejlighedsvis overskrides.
Partikler
Et sæt af web-sider beskriver forureningssituationen for luftforurening med partikler. 
Der findes grænseværdier for PM10 og PM2,5, dvs. partikler mindre end 10 og 2,5 µm. De helt fine partikler, de såkaldte ultrafine partikler, mistænkes imidlertid også for at være væsentlige i relation til helbredseffekter. Der foregår intensiv forskning på området.
Andre stoffer     
Et sæt af web-sider beskriver forureningssituationen for en række forskellige stoffer. Benyt menuen ude til venstre for at klikke dig ind på de stoffer, der interesserer dig.
Årsrapporter
Forureningssituationen beskrives i årlige rapporter, bl.a. årsrapporterne fra overvågningsprogrammet. Bemærk iøvrigt, at der findes populærvidenskabelige bøger om luftforurening udgivet i DMU's serie"Miljøbiblioteket".
Målemetoder
Beskrivelser af de metoder, der benyttes til at måle de forskellige stoffer samt meteorologidata.

Hvis du selv vil vælge, hvilke måleresultater, du vil se, så kan du udvælge data ved at slå op i databasen.