Aarhus Universitets segl

Olieovervågning i de danske farvande

Institut for Miljøvidenskab understøtter søværnets olieovervågning og bidrager til arbejdet med at udpege eventuelle skibe, som kan have forvoldt oliespild i vores farvande. Ved en olieforurening på havet foregår der dels en indsats med at inddæmme og opsamle olien fra søværnets miljøskibe. Endvidere tages der prøver af forureningen, og der indsamles olieprøver fra eventuelle mistænkte skibe i nærheden.

Olie består af mange hundrede kemiske stoffer, og hver olie har en unik sammensætning af de forskellige olie stoffer. Lidt ligesom et fingeraftryk. Det betyder, at ved at måle for tilpas mange forskellige komponenter, kan man sammenligne to prøver for at vurdere, om de stammer fra den samme kilde. Dette bruges til at identificere, hvorvidt et skib er skyld i en forurening. Instituttet står for den kemiske analyse og vurdering af olieprøverne i henhold til Bonn Osinet Guideline, prCEN/TR-15522-2, Oil spill identification.