Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Olie i det arktiske miljø

På grund af klimaforandringer er der åbnet op for muligheder for øget udnyttelse af Grønlands oliereserver. Også skibstrafik som krydstogtsskibe, er øget på grund af de længere perioder, hvor farvandene nær Grønland er isfrit. Dette øger risikoen for uheld og dermed olieforureninger. På grund af det unikke økosystem er det arktiske område særligt sårbart over for olieforureninger.

Der er derfor stigende fokus på udvikling af beredskaber og viden vedrørende inddæmning og nedbrydning af olie i det arktiske miljø. En udfordring ved oliebekæmpelse i det arktiske er de store afstande og svært tilgængelige områder samt tilstedeværelsen af is som kan komplicere oprensningen af den fysiske olie.

Institut for Miljøvidenskab forsker i oliespildsforureninger og oprensningsmetoder under arktiske forhold i tæt samarbejde med Institut for Bioscience.