Aarhus University Seal

Publications

 

Estimating land use / land cover changes in Denmark from 1990 – 2012 https://dce2.au.dk/pub/TR38.pdf

Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet https://www2.dmu.dk/Pub/FR682_final.pdf

BASEMAP02 - Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark http://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf

Militær arealanvendelse i et historisk perspektiv https://dce2.au.dk/pub/SR280.pdf

Småbiotoper 2007 og 2013 https://dce2.au.dk/pub/SR143.pdf

The significance of spatial fragmentation of land ownership for occurrence of scrubs on semi-natural grasslands https://doi.org/10.1007/s10980-016-0379-5

Applying parcel-specific land-use data for improved monitoring of semi-natural grassland in Denmark https://doi.org/10.1007/s10661-012-2735-5

The significance of spatial fragmentation of land ownership for occurrence of scrubs on semi-natural grasslands https://doi.org/10.1007/s10980-016-0379-5

The decline of the Starling Sturnus vulgaris in Denmark is related to changes in the extent and intensity of cattle grazing https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.05.025

Land-use trends related to Natura2000 sites in Denmark https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.018

Military land use and the impact on landscape: A study of land use history on Danish Defence sites https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.041

Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer - med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag https://dce2.au.dk/pub/SR226.pdf