Aarhus Universitets segl

Madspild

Penicillium glabrum med blå-grønne sporer isoleret fra løg. Svampen producerer specifikke volatile organiske stoffer, der kan anvendes som et biosignal når svampen begynders at angribe løgene.

En stor del af de fødevarer, der producers, ender aldrig på forbrugerens middagsbord, fordi de går tabt på vej mod forbrugerne. Dette er et globalt problem set fra et etisk, økonomisk og ressourcemæssigt perspektiv. Det er estimeret, at op imod 25% af de producerede fødevarer mistes, globalt. For frugt og grøntsager, er det plantepatogene svampe og bakterier, der er hovedansvarlige for ødelæggelsen af fødevarerne, når de langtids-opbevares på lagre.

De patogene mikroorganismer er ofte medbragt fra marken og når de angriber, frigives der volatile organiske kemisk stoffer (VOCer). Disse VOCer kan måles I luftprøver udtaget fra luften of analyseres, fx ved hjælp af solid-phase micro extraction (SPME) sammen med gaskromatografi– massespektrometri (GC-MS).

På denne måde, er det muligt at detektere, hvornår de pathogene mikroorganismer begynder at angribe grøntsagerne (fx kartofler eller løg). Forskerne ved Sektion for Mikrobiologi og Bioteknologi forsker derfor i mulighederne for at anvende VOCer fra plantepatogene mikroorganismer som et tidligt advarselssignal, ser kan medvirke til at mindske tab af grøntsager under langtidslagring.

Løg inokuleret med sporer fra to isolater af Fusarium oxysporum (Fox006 og Fox260), samt løg der ikke har fået svampesporer (Control). Fox006 isolatet har ikke stor effekt på løgene i de 7 uger der går efter sporerne er tilført, mens Fox260 ødelægger løgene i tiltagende grad. Foc260 isolatet producerede VOCer der gjorde det muligt, at følge svampens vækst inde i løget.