Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Partikler: Tendenser for årsmiddelværdier

Graferne viser udviklingen i årsmiddelværdier over en årrække.
Der findes adskillige "målestokke" for partikelforurening. Herunder vises grafer for følgende:

  • TSP (Total Suspended Particulate matter eller svævestøv). Målemetoden medregner store partikler (op til 25 µm eller mere) og blev især benyttet frem til år 2000. Den ophørte helt efter 2005.
  • PM10. Medregner relativt store partikler, op til 10 µm i diameter.
  • PM2.5. Medregner kun fine partikler, mindre end 2,5 µm i diameter.
  • Partikelantal. Koncentrationen af partikelantal regnes i enheden antal partikler per kubikcentimeter. Denne målestok adskiller sig radikalt fra alle de øvrige målestokke, som vedrører partikelMASSE per kubikmeter. Målestokken er relevant for ultrafine partikler (mindre end 0,1 µm i diameter), fordi ultrafine partikler vejer meget lidt.

Bogstaverne i parantes efter stationsnavnet angiver, hvilken type målestation der er tale om:

  • (s) for gade (street)
  • (u) for bybaggrund (urban background)
  • (r) for baggrundsstation på landet (rural background)

Mere om partikler...

TSP

Koncentrationsdata baseret på målinger af TSP (svævestøv), der medregner store partikler (op til 25 µm eller mere). TSP blev især målt frem til år 2000. Målingerne ophørte helt fra 2006.

København/1103: Gadestation på H.C. Andersens Boulevard, København.
København/1257: Gadestation på Jagtvej, København.
Lille Valby/2090: Baggrundsstation langt fra storbyer (6 km fra Roskilde). Lille Valby blev juni 2010 flyttet knap 2 km mod vest og fik navnet Risø.
Aalborg/8151: Gadestation på Vesterbro, Aalborg.
Odense/9155: Gadestation, Odense. På Grønløkkevej fra juni 2016, tidligere Albanigade.

PM10

PM10 medregner relativt store partikler, op til 10 µm i diameter.

København/1103: Gadestation på H.C. Andersens Boulevard, København.
København/1257: Gadestation på Jagtvej, København.
København/1259: Bybaggrundsstation H.C. Ørsted Instituttet, København.
Lille Valby/2090: Baggrundsstation langt fra storbyer (6 km fra Roskilde). Lille Valby blev juni 2010 flyttet knap 2 km mod vest og fik navnet Risø.
Århus/6153: Gadestation på Banegårdsgade, Århus.
Århus/6159: Bybaggrundsstation. Indtil 2014 i Valdemarsgade (Århus), derpå flyttet til Botanisk Have.
Aalborg/8151: Gadestation på Vesterbro, Aalborg.
Aalborg/8159: Bybaggrundsstation, Aalborg. Afløst af 8158 i 2004.
Keldsnor/9055: Baggrundsstation ved Keldsnor Fyr på Sydlangeland
Odense/9155: Gadestation, Odense. På Grønløkkevej fra juni 2016, tidligere Albanigade.
Odense/9159: Bybaggrundsstation, Odense Rådhus.  

PM2.5 (fine partikler)

PM2.5 (fine partikler) blev først målt regelmæssigt fra 2007-2008.

København/1103: Gadestation på H.C. Andersens Boulevard, København.
København/1257: Gadestation på Jagtvej, København.
København/1259: Bybaggrundsstation H.C. Ørsted Instituttet, København.
Lille Valby/2090: Baggrundsstation langt fra storbyer (6 km fra Roskilde). Lille Valby blev juni 2010 flyttet knap 2 km mod vest og fik navnet Risø.
Århus/6153: Gadestation på Banegårdsgade, Århus.
Århus/6159: Bybaggrundsstation. Indtil 2014 i Valdemarsgade (Århus), derpå flyttet til Botanisk Have.
Aalborg/8151: Gadestation på Vesterbro, Aalborg.
Aalborg/8159: Bybaggrundsstation, Aalborg. Afløst af 8158 i 2004.
Hvidovre/2650: Station i forstadskvarter med en del brændeovne.

Antallet af partikler

Figuren herunder viser koncentrationen af partikelANTAL målt i enheden antal per kubikcentimeter.
Denne målestok adskiller sig radikalt fra alle de øvrige målestokke, der vedrører partikelMASSE per kubikmeter. Tilstedeværelsen af mange helt små partikler giver høje koncentrationer målt som antal, men påvirker stort set ikke koncentrationen målt som PM10 eller PM2.5.

Koncentrationen som partikelantal varierer langt mere med sted og tid end koncentrationen målt som partikelmasse, fordi mange små partikler lynhurtigt kan forene sig til en enkelt stor. Der findes ikke grænseværdier for partikelantal.

De viste værdier er årsgennemsnit.

København/1103: Gadestation på H.C. Andersens Boulevard, København.
København/1259: Bybaggrundsstation H.C. Ørsted Instituttet, København.
Lille Valby/2090: Baggrundsstation langt fra storbyer (6 km fra Roskilde). Lille Valby blev juni 2010 flyttet knap 2 km mod vest og fik navnet Risø.
Hvidovre/2650: Station i forstadskvarter med en del brændeovne.