Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser: Partikler (PM10, PM2.5 og TSP)

Denne side beskriver forurening med partikler med hovedvægten på måleresultater.

En partikels størrelse angives som den 'aerodynamiske diameter', dvs diameteren af en sfærisk partikel med massefylde 1 g/cm3, som har samme faldhastighed som den pågældende partikel.

En anden webside - Partikelforurening - giver links til websider og rapporter om partikelforurening.

Partikler mindre end 10 µm (PM10) (10 µm=0.01 mm) stammer fra ophvirvlet jordstøv, forbrænding og dannes ved oxidering af bl.a. NO2 og SO2. De mindste partikler (mindre end 1 µm), som dannes ved forbrænding og kemiske reaktioner i atmosfæren, menes at være de mest skadelige for helbredet. Der er imidlertid stadig stor usikkerhed om sammenhæng mellem sundhedskader og partikelstørrelser.

Der nu benyttes nu grænseværdier for PM10 og PM2,5. Tidligere blev benyttet grænseværdier for TSP (svævestøv), der omfatter alle luftbårne partikler, som opsamles på et filter med "åben" indsugning. Det vil i praksis sige partikler op til 25-80 µm afhængig af vindhastigheden.

Grænseværdien for fine partikler - PM2.5 - som blev indført fra 2010, var i første omgang ikke en bindende grænseværdi, men en "målværdi". Siden 2015 har grænseværdien været bindende.

Grænseværdierne for PM10 og PM2,5 drejer sig om koncentration af masse og angives i mikrogram/m3.

Endnu mindre partikler - de såkaldt ultrafine partikler (af størrelse typisk mindre end 0,1 µm) - er også i søgelyset, fordi mange undersøgelser tyder på, at de er de mest skadelige. 
Ultrafine partikler vejer meget lidt, og derfor bruger man i den forbindelse ofte som målestok antal partikler/cm3. Der er ingen grænseværdier for ultrafine partikler.

 

Grænseværdier
Et EU-direktiv fra 2008 om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa" fastlægger grænseværdier (2008/50/EF). 

For PM10 er der to grænseværdier, som tager udgangspunkt dels i et årsgennemsnit, og dels i en døgnmiddelværdi.
Årsgennemsnittet overholde en grænse på 40 µg/m3. En døgnmiddelværdi på 50 µg/m3 må overskrides 35 gange om året. 
For PM2.5 gælder en grænseværdi for årsgennemsnittet på 25 µg/m3 (siden 2015). 
Se tabel over grænseværdier.

 

 

Tendens

Tendenserne fremgår af figurer på siden:

Sideen viser grafer for TSP, PM10 og PM2,5 samt for koncentrationen af partikelantal.

Talværdier for måleresultater

For at finde talværdier for måleresultater har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Aktuelle måleresultater
Måleresultater opsamles løbende og de helt aktuelle måleresultater kan ses her på nettet (data fra den seneste måned indtil for 1-2 timer siden).
Hvis du vil vide noget om luftforureningen i den næste dage, så vælg Luftudsigten.